Artikel 1 definities

Website: www.gps-auctions.com en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers & klant van de website;

Bedrijf: GPS-Europe B.v. de bevoegde uitgever van de webpagina; www.gps-auctions.com

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

* GPS-Auctions werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

* GPS Auctions geeft op geen enkele wijze 100% garantie over de juistheid of volledigheid van de (verkregen) informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

* GPS-Auctions biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

* GPS-Auctions is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

* GPS-Auctions verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

* GPS-Auctions kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

* GPS-Auctions zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen.

* GPS-Auctions kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

* Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;