Language Dutch Flag English Flag Chinese Flag Other Flag
Bonnenverkoop WHZB-TBOTB t/m 02-03 20.00 uur


Exclusieve veiling van de Top 25 prominenten van de Nederlandse Duivensport t.b.v. de Stichting Whzb / Tbotb.

Ruim 60 jaar organiseren wij de landelijke competitie Whzb/Tbotb. Steeds op zoek naar de beste duiven en liefhebbers, volgens een formule waarin iedereen evenveel kansen heeft op een goede klassering. Ieder jaar ook beoordelen wij of de formule nog past bij de actuele ontwikkelingen. Via de website whzb-tbotb.nl en het Spoor der Kampioenen informeren wij u daar regelmatig over.

Ieder jaar organiseren wij tevens een grootse bonnenverkoop ter dekking van de onkosten voor onze stichting Whzb/Tbotb. Deze onkosten bestaan o.a. uit de organisatie van de competitie zoals de berekeningen van de kampioenen, de prijzen, de filmpjes van de kampioenen en de feestelijke uitreiking op de derde zaterdag van maart (21 maart 2020)

Omdat de kosten toenemen, het leven duurder wordt en de gemiddelde opbrengst per bon al jaren daalt, werd deze bonnenverkoop in aantal bonnen ieder jaar groter en groter. Dat gaan wij niet volhouden op deze wijze. Bovendien moeten wij ieder jaar een grote groep liefhebbers benaderen die toch al heel veel bonnen schenken aan verenigingen en goede doelen. Eenieder schenkt graag, maar wij merken ook dat de last voor deze groep toeneemt.

Wij hebben daarom gekeken of er een andere manier van fondsenwerving mogelijk is en zijn op het volgende uitgekomen. Wij gaan een top 25 Nederlandse liefhebbers samenstellen die ieder jaar een topschenking (een direct kind, broer, zus uit of van een bewezen topper)voor onze stichting gaan doen. Daarmee verwachten wij voldoende inkomsten te krijgen om onze competitie jaarlijks te financieren. Wij hebben geen winstoogmerk, alle inleg gaat terug naar de duivensport. De commissie bekijkt ieder jaar welke 25 toppers in aanmerking komen voor deze exclusieve veiling. Op deze wijze houden we deze verkoop interessant en spannend.

Wij zijn verheugd het eerste jaar al een fantastische lijst liefhebbers aan u te kunnen presenteren. Wij zijn de schenkers enorm erkentelijk voor deze substantiële bijdrage die zij leveren.

De veiling loopt door tot en met 2 maart op verschillende tijdstippen!
De commissie Whzb/Tbotb
Follow us
Facebook

Payment methods


GPS-Auctions is division of